Fotosoutěž  Úhel  pohledu  2009 -2010

Na podzim roku 2009 vyhlašuje občanské sdružení Ženy50, ve spolupráci s Kanceláří Brno–Zdravé město MMB 2. ročník otevřené fotografické soutěže Úhel pohledu s tematikou žena 50+.

Záštitu nad akcí převzal Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

Autorem a organizátorem projektu je občanské sdružení Ženy50. 

Spolupracující subjekty

 • Kancelář Brno-Zdravé město MMB
 • Knihovna Jiřího Mahena
 • Institut digitální fotografie
 • Český rozhlas Brno

Téma fotosoutěže

 • Fotografie mají zachytit ženy v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu i chvilky odpočinku a snění (zábava, sport, volný čas, zdraví, vzdělávání, umění a kultura apod.). Fotografie s osobitým úhlem pohledu na život žen 50+. 

Účastnici soutěže

 • Bez omezení - věku, profese, pohlaví. Soutěže se nemohou zúčastnit členové poroty.

 Podmínky účasti v soutěži

 • soutěžní práce (max. 5 fotografií od jednoho autora) v elektronické podobě na přenosném médiu v grafickém formátu jpg, tif v tiskové kvalitě (preferujeme 300 DPI na A4)
 • vyplněná písemná přihláška

Vše doručeno do data uzávěrky soutěže na adresu občanského sdružení Ženy50 buď osobně nebo poštou. Zasláním a podpisem přihlášky vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s následným bezúplatným vystavením soutěžních prací i jejich publikováním. Zachování veškerých autorských práv není vystavením a publikováním dotčeno.

Práce, které nebudou oceněny nebo vybrány na výstavu, je možné vyzvednout do jednoho měsíce po oficiálním vyhlášení výsledků, po předchozí domluvě, v sídle občanského sdružení Ženy50.

Termín ukončení příjmu soutěžních fotografií

 • 31. března 2010 v 16.00 hod. 

Kritéria hodnocení

 • originalita a původnost
 • osobitý pohled vystihující ženy 50+

Členové nezávislé poroty

 • Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město MMB
 • Simona Monyová, spisovatelka 
 • Mgr. Oksana Šmeralová
 • Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
 • zástupkyně o.s. Ženy50
 • Vít Mádr, umělecký fotograf, IDIF
 • Jan Janák, grafik

Členové poroty se nemohou soutěže zúčastnit. Zasedání poroty proběhne v dubnu 2010.

Ocenění vítězných prací

Vyhlašovatelé ocení 5 prací, nejlépe hodnocených nezávislou porotou.
První cena - týdenní pobyt u Dalešické přehrady pro 2 osoby.

Vyhlášení výsledků

Proběhne u příležitosti Dne matek v roce 2010.

Informace o výsledcích soutěže zveřejní partnerská média, dále budou zveřejněny na internetových adresách občanského sdružení Ženy50 www.zeny50.cz, Kanceláře Brno-Zdravé město www.zdravemesto.brno.cz.

Sobory ke stažení

A 2015-16

Helena Bukáčková Cesta do Řícmanic

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund