Fotosoutěž  Úhel  pohledu  2008 -2009

Na podzim roku 2008 vyhlašuje občanské sdružení Ženy50, ve spolupráci s Kanceláří Brno–Zdravé město MMB 1. ročník otevřené fotografické soutěže Úhel pohledu.

Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský.

Autorem a organizátorem projektu je občanské sdružení Ženy50. 

Spolupracující subjekty

 • Kancelář Brno-Zdravé město MMB
 • Magistrát města Brna
 • Jihomoravský kraj
 • Institut digitální fotografie
 • Český rozhlas Brno

Téma fotosoutěže

 • Jaká je žena 50+, jak se vnímá, co prožívá, jak ji vidí ostatní. Fotografie s osobitým úhlem pohledu na život žen 50+.

Účastnici soutěže

 • Bez omezení - věku, profese, pohlaví. Soutěže se nemohou zúčastnit členové poroty.

 Podmínky účasti v soutěži

 • soutěžní práce v elektronické podobě na přenosném médiu v grafickém formátu jpg, tif v tiskové kvalitě (preferujeme 300 DPI na A4)
 • vyplněná písemná přihláška

Vše doručeno do data uzávěrky soutěže na adresu občanského sdružení Ženy50 buď osobně nebo poštou. Zasláním a podpisem přihlášky vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s následným bezúplatným vystavením soutěžních prací i jejich publikováním. Zachování veškerých autorských práv není vystavením a publikováním dotčeno.

Práce, které nebudou oceněny nebo vybrány na výstavu, je možné vyzvednout do jednoho měsíce po oficiálním vyhlášení výsledků, po předchozí domluvě, v sídle občanského sdružení Ženy50.

Termín ukončení příjmu soutěžních fotografií

 • 31. března 2009 v 16.00 hod. 

Kritéria hodnocení

 • originalita a původnost
 • pohled vystihující ženy 50+

Členové nezávislé poroty

 • Simona Monyová, spisovatelka 
 • Mgr. Oksana Šmeralová, předsedkyně Asociace Ruských spolků v ČR
 • Mgr. Lucie Jarkovská, FSS MU
 • Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
 • Ing. Věra Pakostová, o.s. Ženy50
 • Vít Mádr, umělecký fotograf, IDIF

Členové poroty se nemohou soutěže zúčastnit. Zasedání poroty proběhne v dubnu 2009.

Ocenění vítězných prací

Vyhlašovatelé ocení 5 prací, nejlépe hodnocených nezávislou porotou.
Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na putovní výstavě.
Na základě doporučení poroty lze některé ceny neudělit nebo udělit zvláštní ceny.

Vyhlášení výsledků

Proběhne u příležitosti Dne matek v roce 2009, za přítomnosti představitelů Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, členů poroty a dalších hostů.

Informace o výsledcích soutěže zveřejní partnerská média, dále budou zveřejněny na internetových adresách občanského sdružení Ženy50 www.zeny50.cz, Kanceláře Brno-Zdravé město www.zdravemesto.brno.cz, uskuteční se výstavy oceněných a vybraných soutěžních prací.

Sobory ke stažení

 

 

 

A 2015-16

Radmila Kudlová Adrenalin v 58

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund