Koncert  ke  Dni  matek  8.  května  2011

logo fotosoutěže Úhel pohleduV neděli 8. května 2011 sdružení Ženy50 pořádalo v pořadí již čtvrtý koncert ke Dni matek. V jeho rámci se uskutečnilo i vyhlášení výsledků fotosoutěže Úhel pohledu, organizované sdružením Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB.

Koncert věnovalo občanské sdružení Ženy50 již tradičně ženám, jako projev úcty, obdivu, poděkování. Konal se na Údolní 39 v Brně, v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, v Sále Otakara Motejla.

 z koncertu ke Dni matek

Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Odboru kultury Statutárního města Brna,  pana Ing. Pavla Pakosty, pana Ing. Oldřicha Holase (firma LTC, spol. s r.o.) a pana Ing. Vlastimila Klusáčka.

Za spoluorganizátora fotosoutěže Úhel pohledu - Kancelář Brno-Zdravé město - se zúčastnila vedoucí kanceláře Mgr. Ivana Draholová.

Dalšími milými hosty byli členové hodnotící poroty, sponzoři, kteří přispěli věcnými dary pro výherce, a samozřejmě účastníci fotosoutěže.

Průvodkyní celým pořadem byla již tradičně Monika Brindzáková.

Skladby v podání Moravského klavírního tria pod vedením pana Jiřího Jahody byly hudebním dárkem pro přítomné ženy i účastníky fotosoutěže. V první polovině to byly skladby Josepha Haydna, výběr ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka a Humoreska téhož skladatele.


Po první části koncertu a přestávce následovalo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže, která měla v tomto 3. ročníku dvě kategorie:

kategorie A objektem na snímku musela být žena ve věku 50+ 
kategorie B pro ženy ve věku po padesátce, které rády fotí
 
V každé kategorii porota vybrala 3 snímky k ocenění a občanské sdružení Ženy50 vyhodnotilo jednu fotografii zvláštní cenou. Krásných a oduševnělých fotografií bylo samozřejmě mnohem více a za ně jejich autorům upřímně děkujeme. Jsme rádi, že fotosoutěž Úhel pohledu probudila zájem veřejnosti o zralé ženy a přispívá k jejich zviditelnění.

vyhlášení výsledků fotosoutěže

Vítězkám blahopřála předsedkyně sdružení Ženy50 Ing. Jana Jarušková, která  rovněž předala diplomy, ceny za 1. místo, které věnovala firma Silex (dárkové poukazy na zboží značky SCAN quilt) a knihy Simony Monyové. Druhá místa v obou kategoriích byla oceněna ručně stavěnou keramikou Táni Nedvědové, která své ceny věnovala osobně. Dárky Kanceláře Brno Zdravé-město převzaly výherkyně od Mgr. Ivany Draholové.

vyhlášení vítězů fotosoutěže

Všech 6 vítězných fotografií i snímek, který získal zvláštní ocenění občanského sdružení Ženy50, měli možnost přítomní shlédnout promítnuty dataprojektorem na plátno.

Na druhou část koncertu Moravské klavírní trio připravilo Dumky Antonína Dvořáka a na závěr Fantazie z opery Bohéma Giacoma Puciniho.

Vítězné fotografie

vítězné fotografie


vítězné fotografie 

 

zvláštní ocenění

Vítězné fotografie vybrala nezávislá porota ve složení:

Mgr. Ivana Draholová, vedoucí kanceláře Brno-Zdravé město MMB
Simona Monyová, spisovatelka
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
Vít Mádr, umělecký fotograf, IDIF
Jan Janák, grafik
Mgr. Oksana Šmeralová
Mgr. Věra Janáková za o.s. Ženy50

Věcnými dary pro vítěze přispěli:

1. místa 
- dárkové poukazy firmy Silex na zboží značky SCAN quilt
2. místa
- keramika  Táni  Nedvědové
3. místa
- kolekce knih  Simony Monyové

Fotosoutěže se zúčastnilo v obou kategoriích 30 soutěžících, kteří zaslali 163 fotografií.

Pozvánka na koncert ke Dni matek

A 2015-16

Marie Himmelová Který vybrat

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund