Koncert  ke  Dni  matek  13.  května  2012

logo fotosoutěže Úhel pohleduV neděli 13. května 2012 sdružení Ženy50 pořádalo v pořadí již pátý koncert ke Dni matek. V jeho rámci se uskutečnilo i vyhlášení výsledků fotosoutěže Úhel pohledu, organizované sdružením Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB.

Koncert věnovalo občanské sdružení Ženy50 již tradičně ženám, jako projev úcty, obdivu, poděkování. Konal se na Údolní 39 v Brně, v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, v Sále Otakara Motejla.

Tento koncert proběhl zároveň ve znamení pětiletého fungování občanského sdružení Ženy50. Odměnou pro zaměstnankyně a dobrovolnice sdružení byla neočekávaná účast na koncertě a nádherná atmosféra.

Ženy dostaly při příchodu na koncert malý dárek - přípravek z kosmetické řady firmy ANNABIS.

 koncert ke Dni matek

Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Odboru kultury Statutárního města Brna a městské části Brno-střed.

Za spoluorganizátora fotosoutěže Úhel pohledu - Kancelář Brno-Zdravé město - se zúčastnila Ing. Irena Kolářová.

Dalšími milými hosty byli členové hodnotící poroty, sponzoři, kteří přispěli věcnými dary pro výherce, a samozřejmě účastníci fotosoutěže.

Celým pořadem nás již tradičně provázela Monika Brindzáková.

V první polovině koncertu obdržely přítomné ženy hudební dárek od sólistů - Hana Škarková - soprán, Jan Štáva - bas, za klavírního doprovodu Doc. Mgr. Šárky Králové. Zazněly známé árie a dueta z oper a operet, ať již skladby romantické nebo s humorným podtextem, obojí sklízely neutuchající potlesk.

koncert ke Dni matek 

Po první části koncertu a přestávce následovalo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže, která měla v tomto 4. ročníku dvě kategorie:

kategorie A objektem na snímku musela být žena ve věku 50+ 
kategorie B pro ženy ve věku po padesátce, které rády fotí
 
V každé kategorii porota vybrala 3 snímky k ocenění. Krásných a oduševnělých fotografií bylo samozřejmě mnohem více a za ně jejich autorům upřímně děkujeme. Jsme rádi, že fotosoutěž Úhel pohledu probudila zájem veřejnosti o zralé ženy a přispívá k jejich zviditelnění.

vyhlášení výsledků fotosoutěže

Vítězkám blahopřála předsedkyně sdružení Ženy50 Ing. Jana Jarušková, která  rovněž předala diplomy, ceny za 1. místo, které věnovala firma Silex (dárkové poukazy na zboží značky SCAN quilt), kosmetické balíčky pro 2. místo od firmy ANNABIS a všem vítězům knihy Nakladatelství PORTÁL. Třetí  místa v obou kategoriích byla oceněna keramikou Táni Nedvědové, která své ceny věnovala osobně. Dárky Kanceláře Brno Zdravé-město převzaly výherkyně od Ing. Ireny Kolářové.

Všech 6 vítězných fotografií měli možnost přítomní shlédnout promítnuty dataprojektorem na plátno.

z koncertu ke Dni matek

V druhé části koncertu přinesl svou kytičku pro ženy - složenou z písní - pěvecký sbor ANTEA pod vedením sbormistra Oldřicha Hlouška. Příjemný zážitek z celého koncertu byl jejich vystoupením ještě umocněn.

Vítězné fotografie

vtězné fotografie

 

vítězné fotografie

Vítězné fotografie vybrala nezávislá porota ve složení:

Mgr. Ivana Draholová, vedoucí kanceláře Brno-Zdravé město MMB
Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
Vít Mádr, umělecký fotograf, IDIF
Jan Janák, grafik
Mgr. Oksana Šmeralová
Táňa Nedvědová za o.s. Ženy50

Věcnými dary pro vítěze přispěli:

1. místa 
- dárkové poukazy firmy Silex na zboží značky SCAN quilt
2. místa
- kosmetické balíčky firmy ANNABIS
3. místa
- keramika  Táni  Nedvědové
pro všechna místa
- kniha od Nakladatelství PORTÁL

Fotosoutěže se zúčastnilo v obou kategoriích 39 soutěžících, kteří zaslali 189 fotografií.

Pozvánka na koncert ke Dni matek

A 2015-16

Jaroslava Jelínková Okurková sezóna

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund