Koncert  ke  Dni  matek  12.  května  2013

logo fotosoutěže Úhel pohleduV neděli 12. května 2013 sdružení Ženy50 pořádalo v pořadí již šestý koncert ke Dni matek. V jeho rámci se uskutečnilo i vyhlášení výsledků fotosoutěže Úhel pohledu, organizované sdružením Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB.

Koncert věnovalo občanské sdružení Ženy50 již tradičně ženám, jako projev úcty, obdivu, poděkování. Konal se na Údolní 39 v Brně, v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, v Sále Otakara Motejla.
Rok od roku je na této slavnostní akci stále větší účast, tentokráte přišlo kolem 180 osob. Koncert byl na vynikající úrovni, v sále panovala báječná atmosféra a ohlasy účastníků nešetřily chválou. Za všechny jedna citace z e-mailu:

"Chci strašně poděkovat za úžasný koncert ke Dni matek, už dlouho jsem nic tak krásného nezažila, všichni byli skvělí, jediné, čeho lituju je, že jsem nepozvala své kamarádky..."

Při příchodu na koncert dostaly ženy malý keramický dárek od Táni Nedvědové.

koncert ke Dni matek

Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Odboru kultury Statutárního města Brna a městské části Brno-střed.

Za spoluorganizátora fotosoutěže Úhel pohledu - Kancelář Brno-Zdravé město - se zúčastnila Ing. Irena Kolářová.

Dalšími milými hosty byli samozřejmě účastníci fotosoutěže.

Celým pořadem nás již tradičně provázela Monika Brindzáková.

 

Na koncert se nám podařilo opět získat kvalitní umělce. Vystoupil na něm Martino Hammerle-Bortolotti, tenorista, který se narodil v Innsbrucku, střídavě žijící v Brně, Vídni a Florencii. Zpěv studoval mimo jiné v jihoněmeckém Freiburgu, Budapešti, Brně a Florencii. V roce 1999 debutoval v Brněnské Janáčkově opeře jako Papageno v Mozartově Kouzelné flétně a hostoval na několika českých scénách v inscenacích děl Gioacchina Rossiniho, Gaetana Donizettiho aj., poznal ale i Smetanu a Janáčka. Martino Hammerle-Bortolotti zpívá Mozarta, klasický belcantový repertoár, Pucciniho, Leoncavalla, ale i Wagnera a skladby dosud málo známých skladatelů, které pro své posluchače vlastně znovu objevuje. S ansámblem Camerata Brunae se systematicky věnuje hudbě starších dějinných období, s brněnskou filharmonií interpretuje díla hudební avantgardy.
Na našem koncertě zazněla v jeho podání písňová tvorba autorů 19. a 20. století, a to v dosti nezvyklých aranžmá - za doprovodu saxofonu (Antonín Mühlhansl) a klavíru (Šárka Králová).

Šárka Králová

Doc. Mgr. Šárka Králová od roku 1987 působí jako pedagog na Hudební fakultě JAMU Brno a na gymnáziu P. Křížkovského v oboru klavír. Kromě toho vystupuje na koncertech buď sólově, nebo jako klavírní doprovod dalším sólistům a v komorních souborech (např. Camerata Brno, Trio Belle Epoque), podílí se i na činnosti brněnského Divadla šansonu. Příležitostně spolupracuje se Státní filharmonií Brno, spolupracuje na Festivalu Concentus Moraviae, působila i v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Antonín Mühlhansl (1975) studoval hru na klarinet na Státní konzervatoři v Brně (absolutorium v roce 1997) a JAMU (1997-2002). Hře na saxofon se věnuje od roku 1994. Působil v Orchestru Gustava Broma a Orchestru Karla Vlacha, jako leader saxofonové sekce je členem profesionálního brněnského big bandu B-Side Band, který patří mezi nejlepší hudební formace tohoto typu u nás. Od roku 2006 uplatňuje své zkušenosti jako člen orchestru Městského divadla Brno. Jako hráč na altový saxofon působí v Saxofonovém kvartetu Bohemia.

Po první části koncertu a přestávce následovalo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže, která měla v tomto 5. ročníku dvě kategorie:

kategorie A objektem na snímku musela být žena ve věku 50+ 
kategorie B pro ženy ve věku po padesátce, které rády fotí
 
V každé kategorii porota vybrala 3 snímky k ocenění. Krásných a oduševnělých fotografií bylo samozřejmě mnohem více a za ně jejich autorům upřímně děkujeme. Jsme rádi, že fotosoutěž Úhel pohledu probudila zájem veřejnosti o zralé ženy a přispívá k jejich zviditelnění.

vyhodnocení fotosoutěže

Vítězkám blahopřála předsedkyně sdružení Ženy50 Ing. Jana Jarušková a členka Výboru sdružení Ing. Věra Pakostová. Druhá místa v obou kategoriích byla oceněna keramikou Táni Nedvědové, která své ceny věnovala osobně. Dárky Kanceláře Brno Zdravé-město převzaly výherkyně od Ing. Ireny Kolářové.
Všechny výherkyně obdržely:

  • kosmetické balíčky od firmy ANNABIS
  • knihu Nakladatelství PORTÁL
  • knihu Naučte se fotografovat srdcem od firmy ZONER

Všech 6 vítězných fotografií měli možnost přítomní shlédnout promítnuty dataprojektorem na plátno.

z koncertu

Po přestávce zazněly další krásné skladby a vděčné publikum se dočkalo i přídavku.

Vítězné fotografie

vítězné fotografie - kategorie A

vítězné fotografie - kategorie B

Vítězné fotografie vybrala nezávislá porota ve složení:

Mgr. Ivana Draholová, vedoucí kanceláře Brno-Zdravé město MMB
Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
Vít Mádr, umělecký fotograf, IDIF
Jan Janák, grafik
Mgr. Oksana Šmeralová
MVDr. Pavla Hobstová, o. s. Ženy50

Věcnými dary pro vítěze přispěli:

1. místo v kategorii A
- dárkový poukaz na 4denní pobyt v Luhačovicích věnovalo sdružení Ženy50
1. místo v kategorii B
- dárkový poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby věnovaly Lázně Jáchymov
2. místa - keramika  Táňi  Nedvědové
pro všechna místa
- kosmetický balíček firmy ANNABIS
- kniha od Nakladatelství PORTÁL
- kniha od firmy ZONER

Fotosoutěže se zúčastnilo v obou kategoriích 47 soutěžících, kteří zaslali 245 fotografií.

Pozvánka na koncert ke Dni matek

A 2015-16

Jiří Kočí Nic mi neříkej

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund