Fotosoutěž  Úhel  pohledu  2015 -2016

Na podzim roku 2015 vyhlášuje občanské sdružení Ženy50, ve spolupráci s Kanceláří Brno–Zdravé město MMB 8. ročník otevřené fotografické soutěže Úhel pohledu.

Autorem a organizátorem projektu je občanské sdružení Ženy50. 
Záštitu nad akcí převzal Martin Landa, starosta MČ Brno-střed.

Spolupracující subjekty

 • Kancelář Brno-Zdravé město MMB
 • městská část Brno-střed
 • Zoner Press
 • Knihovna Jiřího Mahena

Kategorie fotosoutěže

 • Kategorie A:   Zúčastnit se mohou osoby bez omezení věku, profese, pohlaví. Na fotografiích musí být zachyceny ženy ve věku 50+ v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu i chvilky odpočinku a snění (zábava, sport, volný čas, zdraví, vzdělávání, umění a kultura apod.).
 • Kategorie B: Autorkami fotografií mohou být pouze ženy ve věku 50+, téma snímků není omezeno.

Při splnění podmínek je možné zaslat snímky do obou kategorií. 

Podmínky účasti v soutěži

 • soutěžní práce (maximálně 5 fotografií do jednotlivých kategorií) v elektronické podobě, v grafickém formátu jpg, tif v tiskové kvalitě
 • vyplněná a podepsaná přihláška

Vše doručeno do data uzávěrky soutěže na adresu občanského sdružení Ženy50 - e-mailem, osobně nebo poštou (Ženy50, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno; email: info@zeny50.cz). Zasláním a podpisem přihlášky vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s následným bezúplatným vystavením soutěžních prací i jejich publikováním v rámci aktivit o. s. Ženy50. Zachování veškerých autorských práv není vystavením a publikováním dotčeno.

Zaslaná přenosná média s fotografiemi nevracíme.

Termín ukončení příjmu soutěžních fotografií

 • 31. března 2016 

Kritéria hodnocení

 • originalita a původnost
 • osobitý pohled vystihující ženy 50+
 • vtip a nadsázka

Členové nezávislé poroty

 • Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město 
 • Květa Filipi, Zoner Press
 • RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D., brněnská fotografka
 • Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
 • Mgr. Oksana Šmeralová
 • zástupkyně o.s. Ženy50

Členové poroty se nemohou soutěže zúčastnit.

Zasedání poroty proběhne v dubnu 2016.

Ocenění nejlepších prací

Nezávislá porota vybere 3 nejlepší snímky v každé kategorii. Autoři vítězných fotografií  budou vyhlášeni a oceněni v rámci koncertu ke Dni matek v květnu 2016.

Sobory ke stažení

 

 

 

 

 

A 2015-16

Šárka Killarová Dvojitá radost

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund