Fotosoutěž  Úhel  pohledu  2013 -2014

Na podzim roku 2013 vyhlásilo občanské sdružení Ženy50, ve spolupráci s Kanceláří Brno–Zdravé město MMB 6. ročník otevřené fotografické soutěže Úhel pohledu.

Záštitu nad akcí převzal Mgr. Libor Šťástka,  starosta městské části Brno-střed.

Autorem a organizátorem projektu je občanské sdružení Ženy50. 

Spolupracující subjekty

 • Kancelář Brno-Zdravé město MMB
 • městská část Brno-střed
 • Knihovna Jiřího Mahena
 • Ateliér fotografické praxe
 • Český rozhlas Brno

Kategorie fotosoutěže

 • Kategorie A:   Zúčastnit se mohou osoby bez omezení věku, profese, pohlaví. Na fotografiích musí být zachyceny ženy ve věku 50+ v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu i chvilky odpočinku a snění (zábava, sport, volný čas, zdraví, vzdělávání, umění a kultura apod.).
 • Kategorie B: Autorkami fotografií mohou být pouze ženy ve věku 50+, téma snímků není omezeno.

 Podmínky účasti v soutěži

 • soutěžní práce (maximálně 5 fotografií od jednohoautora) v elektronické podobě v grafickém formátu jpg, tif v tiskové kvalitě (preferujeme 300 DPI na A4).
 • vyplněná písemná přihláška

Vše doručeno do data uzávěrky soutěže na adresuobčanského sdružení Ženy50 buď osobně nebo poštou (Ženy50, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno; email: info@zeny50.cz). Zasláním a podpisem přihlášky vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s následným bezúplatným vystavením soutěžních prací i jejich publikováním v rámci aktivit o. s. Ženy50. Zachování veškerých autorských práv není vystavením a publikováním dotčeno.

Zaslaná přenosná média s fotografiemi nevracíme.

Termín ukončení příjmu soutěžních fotografií

 • 28. března 2014, 16.00 hod. 

Kritéria hodnocení

 • originalita a původnost
 • osobitý pohled vystihující ženy 50+
 • vtip a nadsázka

Členové nezávislé poroty

 • Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město 
 • Mgr. Libor Šťástka, starosta městské části Brno-střed
 • Mgr. Oksana Šmeralová
 • Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena
 • MUDr. Jana Eremiášová - zástupkyně o.s. Ženy50
 • Vít Mádr, umělecký fotograf
 • Jan Janák, grafik

Členové poroty se nemohou soutěže zúčastnit. Zasedání poroty proběhne v dubnu 2014.

Ocenění nejlepších prací

Nezávislá porota vybere 3 nejlepší snímky v každé kategorii. Autoři vítězných fotografií  budou vyhlášeni a oceněni v rámci koncertu ke Dni matek.

Sobory ke stažení

 

 

 

A 2015-16

Marie Pokorná Fotosouboj

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund