Věk 50+ slovem

Práce po padesátce

Stárnutí populace je jevem, se kterým se potýká nejen Česká republika ... 

Měl by český zaměstnavatel zaměstnávat ženy starší 50ti let?

Pro některé čistě řečnická otázka, na kterou netřeba hledat odpověď. Kdokoli, kdo je trošku obeznámen s fungováním trhu práce v České republice, ví, že ženy věkové skupiny 50 + patří mezi nejohroženější skupiny na trhu práce.

Věková diskriminace v ČR

Možnosti řešení a příklady konkrétních sporů.

Rozhovor s Mgr. Lucií Vidovićovou, Ph.D.

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (*1977) pracuje v Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií MU v Brně jako socioložka a výzkumná pracovnice. Dlouhodobě se věnuje sociologii stárnutí, problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí a otázkám aktivního stárnutí.

Sebevědomí pro změnu

Nový projekt Ústavu populačních studií se věnuje prarodičovství jako „přetížené roli“. Článek Mgr. Lucie Vidovićové, Ph.D.

Sebevědomí pro změnu - pokračování

Nový projekt Ústavu populačních studií se věnuje prarodičovství jako „přetížené roli“. Článek Mgr. Lucie Vidovićové, Ph.D.

Sebevědomí pro změnu - věková diskriminace na trhu práce

Nový projekt Ústavu populačních studií se věnuje prarodičovství jako „přetížené roli“. Článek Mgr. Lucie Vidovićové, Ph.D.

Chvála popovídání si

„Již dávno jsem si s nikým tak dobře nepopovídal“, řekl mi spolužák, když jsme se po několika letech potkali a po tříhodinovém posezení v příjemné restauraci se loučili.

Chvála sdílení

„Jak se máte?“ ptám se telefonicky maminky. Bydlí s otcem 160 kilometrů daleko, proto jim pravidelně volám. "Dobře", slyším odpověď.

Chvála zastavení se

Umíte se zastavit, jen tak být, vnímat sebe, okolí? Přiznávám, že já ne. No, výjimečně se mi to podaří. Někdy.

A 2015-16

Jarmila Teglová Folklorní festival

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund